Premium security solution

Konfidencialitātes politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Baltic Security Solution, SIA (turpmāk – PSS), vienotās reģistrācijas Nr. 40203050311, Juridiskā adrese: Zolitūdes 74, Rīga, LV-1046. PSS kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: apsardze@apsardze.info Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties PSS biroja adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Kādus personas datus mēs saglabājam?

Mēs varam saglabāt šādus klientu personas datus: fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvietas adrese, apsargājamā objekta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai izpildītu iepriekš noslēgtā līguma uzņemtās saistības, tai skaitā – sniegt Jums kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus, ātri un operatīvi reaģēt uz trauksmēm, identificēt Jūs, veikt tehniskus darbus, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kā arī grāmatvedības un mārketinga vajadzībām. Atseviškiem mērķiem, kā, komerciala paziņojuma nosūtīšana, tiek prasīta Jūsu piekrīšana. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām?

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem (apsardzes un tehniskā atbalsta kompānijas), kas sniedz konkrētus pakalpojumus. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu, kā arī mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs esam veikuši saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību un precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem izmantotas dažādas mūsdienas tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos, kā arī tiek nodrošinātas darbinieku apmācības. Personas dati tiek glabāti apsardzes pakalpojumu līguma darbības laiku, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam dati tiek dzēsti.

Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?

Jums ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti  ar apsardzes pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības. Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu,taču tas neietekmēs apstrādes, kas jau būs veiktas. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu apsardze@apsardze.info

Ja Jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Premium Security Solution ir viss, kas nepieciešams drošībai

Pierakstieties, lai saņemtu jaunākās ziņas no mums:

E-pasts

Premium Security Solution ir viss, kas nepieciešams drošībai